Ogłoszenie do postępowania zakupowegoNumer PostępowaniaWP.25.00009.2017.K.D.JAWO
Nazwa zamówieniaPrzygotowanie i produkcja spotu
MiejscowośćWarszawa
Data publikacji ogłoszenia2018-04-10
Termin składania ofert (data, godzina)2018-05-17 12:00
Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami
Imię i nazwiskoJakub Wojtkowski
Telefon kontaktowy22 655 46 99
Dane zamawiającego
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transport Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz, którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. (dalej MW), z siedzibą w Warszawie, ul. Wilczy Dół 5 na podstawie:
 umowy zawartej z m. st. Warszawa z dnia 23.01.2003 r. nr 3653/EH/03 o zastępstwo inwestycyjne,
 pełnomocnictwa z dnia 10.01.2014r. o znakach ZTM-NPZ-OGA-0141-2-1-14,
Regon: 015314592 NIP: 526-26-73-576; wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000146121
Wysokość kapitału zakładowego 328.917.500,00 zł
Telefon22 655 46 99
Faks22 643 39 97
E-mailj.wojtkowski@metro.waw.pl


Plik lub pliki ogłoszenia


SIWZ.pdf
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
09_zał. nr 2_Oferta.doc
09_zał. nr 3_JEDZ.doc
09_zał. nr 4_Os_gr_kapit.doc
09_Pismo nr 1.pdf
informacja z otwarcia.pdf Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze_www.pdf
Powrót do listy ogłoszeń