Ogłoszenie do postępowania zakupowegoNumer PostępowaniaWP.25.00044.2018.K.I.PAWA
Nazwa zamówieniaProjekt i budowa II etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra.
MiejscowośćWarszawa
Data publikacji ogłoszenia2018-03-27
Termin składania ofert (data, godzina)2018-05-25 12:00
Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Dane zamawiającego
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
KRS 0000146121, REGON 015314592, NIP 526-26-73-576,
wysokość kapitału zakładowego: 328 917 500 zł.
Telefon+48 22 655 46 72
Faks+48 22 643 39 97
E-mailzam-eh@metro.waw.pl


Plik lub pliki ogłoszenia


44_zał. nr 1_PFU_D5.zip.001
44_zał. nr 1_PFU_D5.zip.002
44_zał. nr 1_PFU_D5.zip.003
44_zał. nr 1_PFU_D5.zip.004
44_zał. nr 1_PFU_D6.zip.001
44_zał. nr 1_PFU_D6.zip.002
44_zał. nr 1_PFU_D6.zip.003
44_zał. nr 1_PFU_D6.zip.004
44_zał. nr 1_PFU_Uchwały MW.zip.001
44_zał. nr 1_PFU.zip
44_zał. nr 1_PFU_C5.zip.005
44_zał. nr 1_PFU_OPRACOWANIA CAŁOLINIOWE.zip
44_zał. nr 1_STWiORB.zip
44_zał. nr 1_PFU_C4.zip.004
44_zał. nr 1_PFU_C4.zip.005
44_zał. nr 1_PFU_C4.zip.006
44_zał. nr 1_PFU_C4.zip.007
44_zał. nr 1_PFU_C4.zip.008
44_zał. nr 1_PFU_C5.zip.001
44_zał. nr 1_PFU_C5.zip.002
44_zał. nr 1_PFU_C5.zip.003
44_zał. nr 1_PFU_C5.zip.004
44_zał. nr 1_PFU_C4.zip.001
44_zał. nr 1_PFU_C4.zip.002
44_zał. nr 1_PFU_C4.zip.003
44_Ogłoszenie o zamówieniu_2018-OJS060-131628-pl.pdf
44_zał. nr 2-6_edytowalne.zip
44_SIWZ z zał. 2-7.pdf
44_Pismo nr 1.pdf
Pismo_nr_1_Zal_9_Wykaz zmian.zip
Pismo_nr_1_Zal_8_Proj_bud_D6.zip.004
Pismo_nr_1_Zal_8_Proj_bud_D6.zip.002
Pismo_nr_1_Zal_8_Proj_bud_D6.zip.003
Pismo_nr_1_Zal_8_Proj_bud_D6.zip.001
Pismo_nr_1_Zal_7_Proj_bud_D5_V5.zip.004
Pismo_nr_1_Zal_7_Proj_bud_D5_V5.zip.003
Pismo_nr_1_Zal_7_Proj_bud_D5_V5.zip.002
Pismo_nr_1_Zal_7_Proj_bud_D5_V5.zip.001
Pismo_nr_1_Zal_6_Proj_bud_C5.zip.005
Pismo_nr_1_Zal_6_Proj_bud_C5.zip.004
Pismo_nr_1_Zal_6_Proj_bud_C5.zip.003
Pismo_nr_1_Zal_6_Proj_bud_C5.zip.005
Pismo_nr_1_Zal_6_Proj_bud_C5.zip.002
Pismo_nr_1_Zal_6_Proj_bud_C5.zip.001
Pismo_nr_1_Zal_5_Proj_bud_C4.zip.007
Pismo_nr_1_Zal_5_Proj_bud_C4.zip.006
Pismo_nr_1_Zal_5_Proj_bud_C4.zip.005
Pismo_nr_1_Zal_5_Proj_bud_C4.zip.004
Pismo_nr_1_Zal_5_Proj_bud_C4.zip.003
Pismo_nr_1_Zal_5_Proj_bud_C4.zip.002
Pismo_nr_1_Zal_5_Proj_bud_C4.zip.001
Pismo_nr_1_Zal_4_Projekt wykonawczy remontu wiaduktu nr 318.zip
Pismo_nr_1_Zal_3_Opis techniczny wiaduktu drogowego nr 435.zip
Pismo_nr_1_Zal_2_Skorygowany WHRF.zip
Pismo_nr_1_Zal_10_ Decyzja środowiskowa WOOŚ_II.4210.49.2015.TR.17 - OSTATECZNA.zip
Pismo_nr_1_Zal_1_umowa nr EH.022.461.2016.IPP.zip
44_Pismo nr 2 z zał._NOWY FORMULARZ OFERTY.pdf
44_Pismo nr 2_zał. nr 1_Wzór Oferty_edytowalny.doc
44_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1_2018-OJS102-232431-pl.pdf
44_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_2018-OJS104-236903-pl.pdf
44_Pismo nr 3.pdf
44_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3_2018-OJS108-245456-pl.pdf
44_ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf
44_notice_potwierdzenie wysłania sprostowania ogłoszenia dot. unieważnienia postępowania.pdf
44_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_potwierdzenie wysłania.pdf
44_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_2018-OJS121-275232-pl.pdf
Powrót do listy ogłoszeń