Ogłoszenie do postępowania zakupowegoNumer PostępowaniaWP.25.00015.2018.S.P.MATW
Nazwa zamówieniaRegeneracja baterii akumulatorów niklowo - kadmowych
MiejscowośćWarszawa
Data publikacji ogłoszenia2018-02-23
Termin składania ofert (data, godzina)2018-03-09 12:00
Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami
Imię i nazwiskoMariola Twarowska
Telefon kontaktowy22 655 46 76
Dane zamawiającego
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
KRS 0000146121, REGON 015314592, NIP 526-26-73-576,
wysokość kapitału zakładowego: 328 917 500 zł.
Telefon22 655 46 76
Faks22 643 39 97
E-mailzam-eh@metro.waw.pl


Plik lub pliki ogłoszenia


SIWP z załącznikami.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
oferta.doc
Wykaz usług.doc
Formularze_cenowe zad. 1 i zad. 2.xlsx
zał. nr 4 do SIWP - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
zał. nr 5 do SIWP - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.doc
zał. nr 6 do SIWP - grupa kapitałowa.docx
zał. nr 8 do SIWP - Oświadczenie o posiadaniu urzadzeń.doc
PISMO NR 1 PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Wybór oferty najkorzystniejszej strona.pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona.pdf
Powrót do listy ogłoszeń