Ogłoszenie do postępowania zakupowegoNumer PostępowaniaWP.25.00176.2017.S.P.JOCH
Nazwa zamówieniaSerwis i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii metra w 2018r.
MiejscowośćWarszawa
Data publikacji ogłoszenia2018-01-10
Termin składania ofert (data, godzina)2018-01-18 12:00
Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami
Imię i nazwiskoJolanta Chomiczewska
Telefon kontaktowy22 655 46 74
Dane zamawiającego
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
KRS 0000146121, REGON 015314592, NIP 526-26-73-576,
wysokość kapitału zakładowego: 328 917 500 zł.
Telefon22 655 46 74
Faks22 643 39 97
E-mailzam-eh@metro.waw.pl


Plik lub pliki ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWP wraz z załacznikami.pdf
176_zal.9_Os_gr_kapit.doc
176_zał.2_Oferta.DOC
176_zał.3_ośw.speł.doc
176_zał.4_ośw.wyklucz.doc
176_zał.5_wykaz_usług.doc
176_zał.6_Oświadczenie_Wykonawcy.doc
176_zał.7_wykaz_narzędzi.doc
176_zał.7_wykaz_narzędzi.doc
176_zał.8_Wykaz_osób.doc
176_zał.10_Gwarancja.doc
Formularz cenowy załącznik nr 2 a I Linia.doc
Formularz cenowy załącznik nr 2 b I Linia.doc
Formularz cenowy załącznik nr 2 c II Linia.doc
Formularz cenowy załącznik nr 2 d II Linia.doc
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty strona.pdf
Powrót do listy ogłoszeń