Ogłoszenie do postępowania zakupowego

Termin składania ofert przedłużono do 2018-01-19 12:00Numer PostępowaniaWP.25.00180.2017.S.W.PISI
Nazwa zamówieniaDostawa materiałów elektrotechnicznych
MiejscowośćWarszawa
Data publikacji ogłoszenia2018-01-04
Termin składania ofert (data, godzina)2018-01-12 12:00
Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami
Imię i nazwiskoPiotr Siwek
Telefon kontaktowy22 655 46 77
Dane zamawiającego
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
KRS 0000146121, REGON 015314592, NIP 526-26-73-576,
wysokość kapitału zakładowego: 328 917 500 zł.
Telefon22 655 46 77
Faks22 655 46 79
E-mailzam-eh@metro.waw.pl


Plik lub pliki ogłoszenia


180_ogłoszenie.pdf
180_SIWP+Załączniki.pdf
180_zał_nr_2_oferta.DOC
180_zał_nr_2A_Formularz cenowy.xlsx
180_pismo 1.pdf
180_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
180_pismo 2 odpowiedzi na pytania+NOWY formularz cenowy.pdf
180_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
180_zał_nr_2A_Formularz cenowy NOWY.xlsx
180_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf
180_pismo 3 + NOWY formularz cenowy.pdf
180_zał_nr_2A_Formularz cenowy NOWY VER2.xlsx
180_Informacja z otwarcia ofert.pdf
180_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Powrót do listy ogłoszeń