Ogłoszenie do postępowania zakupowego

Termin składania ofert przedłużono do 2018-03-15 12:00Numer PostępowaniaEH.25.00008.2017.K.I.PAWA
Nazwa zamówieniaProjekt i budowa III etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz z STP Mory
MiejscowośćWarszawa
Data publikacji ogłoszenia2017-11-23
Termin składania ofert (data, godzina)2018-01-12 12:00
Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami
Imię i nazwiskoPaweł Waśniewski
Telefon kontaktowy+48 22 655 46 72
Dane zamawiającego
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transport Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. (M.W.) ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
KRS 0000146121, REGON 015314592, NIP 526-26-73-576,
wysokość kapitału zakładowego: 328 917 500 zł.
Telefon+48 22 655 46 72
Faks+48 22 643 39 97
E-mailzam-eh@metro.waw.pl


Plik lub pliki ogłoszenia


08_zal. nr 1_PFU_ZAL 2 - Wykonczenie obiektów - wytyczne i materialy.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 3 - Wytyczne do monitoringu.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_01_429_09_STP Mory.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_04_432_09_Chrzanow.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_05_433_09_Chrzanow-Lazurowa.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_06_434_09_Lazurowa.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_07_435_09_Lazurowa-Powstancow Slaskich.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_08_436_09_Powstancow Slaskich.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_18_446_09_zbiorcza hydro.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_431_09_Polczynska-Chrzanow.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_2009.08.27_2d_zawiadomienie Prezydenta nr 255.OS.2009 o przyjeciu dok.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 _GEOLOGIA_02_430_09_Polczynska.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 5 - ROS.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 6 - MINIMALNE WYMAGANIA DOT WYPOSAZENIA.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 7 - MAPA ZASADNICZA.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 8 - CZ_GRAFICZNA Schematy STP i stacji architektura.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 9 - WEZLY PRZESIADKOWE.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_0_Analizy funkcjionalno ruchowe wariantów systemu transportowego W.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_0_Zastosowanie tarcz EPB i zawiesinowych -A. Lewandowska_2006.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Ekspertyza pozarowa_UNIPOZ_2008.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_KSIW_ILF_2014.11.14.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Podstawowe zalozenia w zakresie bezpieczenstwa pozarowego II li.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Strefy wplywu_Geoteko.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Strefy wplywu_Geoteko_Zal. 1.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Strefy wplywu_Geoteko_Zal. a.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Strefy wplywu_Geoteko_Zal. B.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Strefy wplywu_Geoteko_Zal. c.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Strefy wplywu_ITB_cz.2_mapy_cz.1.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Strefy wplywu_ITB_cz.2_mapy_cz.2.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Uchwaly.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_SW.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 1.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 2_cz 1.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 2_cz. 2.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 3 czesc torowa_cz.1.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 3 czesc torowa_cz.2.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 5 i 6 cz. arch._CAD_cz.2.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 5 i 6 cz. arch._PDF i DOC.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 7 elekt.,sieci,san._cz.1.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 7 elekt.,sieci,san._cz.2.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal. 2,3,4,5.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_pol_MottMacDonald_Zal 1_Tom 5 i 6 cz. arch._CAD_cz.1.zip
08_zal. nr 1_PFU_ZAL 4 - GEOLOGIA_19_447_09_zbiorcza inzynierska.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_0_Wplyw tunelowania tarczami zmechanizowanymi - A.Lewandowska 2006.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_II_Strefy wplywu_ITB_cz.1.zip
08_zal. nr 1_PFU_zz_dok. pkt 6.3 PFU_MottMacDonald_Zal 1_Tom 4 zasilanie, telekom, automatyka.zip
08_zał. nr 1_PFU_ZAL 1 - WWiORB.zip
08_Ogłoszenie o zamówieniu_2017-OJS225-467671-pl.pdf
08_SIWZ z załącznikami 2-7.pdf
08_zał. nr 1 do SIWZ_PFU.pdf
08_zał. nr 2-6 do SIWZ_edytowalne.zip
08_Pismo nr 1.pdf
08_Pismo nr 2 z załącznikami_NOWY DRUK OFERTY.pdf
08_Pismo nr 2_zał. nr 1,2,4_edytowalne.zip
Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla 3+STP Mory.zip
Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla 3+STP Mory_zał. 1,3-5,8-15.zip
Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla 3+STP Mory_zał. 2_cz.1.zip
Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla 3+STP Mory_zał. 7.zip
Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla 3+STP Mory_zał. 2_cz.2.zip
08_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1_2017-OJS243-505442-pl.pdf
08_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_2018-OJS006-008660-pl.pdf
08_Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf
08_Pismo nr 3.pdf
08_Pismo nr 4.pdf
08_Pismo nr 4_załączniki.zip
08_Pismo nr 5.pdf
08_Zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez Inst. Wsp. Przeds..pdf
08_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3_2018-OJS015-030214-pl.pdf
08_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4_2018-OJS017-034328-pl.pdf
08_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5_2018-OJS026-056075-pl.pdf
08_Pismo nr 6.pdf
08_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6_2018-OJS036-077986-pl.pdf
08_Informacja z otwarcia ofert.pdf
08_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_strona.pdf ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powrót do listy ogłoszeń