Ogłoszenie do postępowania zakupowego

Termin składania ofert przedłużono do 2017-10-23 12:00Numer PostępowaniaEH.25.00053.2017.S.P.AGKU
Nazwa zamówieniaDostawa 37+8 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do przewozu pasażerów na I i II linii metra w Warszawie.
MiejscowośćWarszawa
Data publikacji ogłoszenia2017-05-17
Termin składania ofert (data, godzina)2017-09-27 12:00
Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami
Imię i nazwiskoAgnieszka Kubiszyn
Telefon kontaktowy+226554678
Dane zamawiającego
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
KRS 0000146121, REGON 015314592, NIP 526-26-73-576,
wysokość kapitału zakładowego: 328 917 500 zł.
Telefon+226554678
Faks+226433997
E-mailzam-eh@metro.waw.pl


Plik lub pliki ogłoszenia


53_SIWZ.pdf
53_zał 2-8 do SIWZ.pdf
53_zał 9-10 do SIWZ.pdf
53_ST_zał_1 do SIWZ.zip
53_ST_zał._1-4 do ST.zip
53_ST_zał_5 do ST.zip
53_ST_zał_6-14 do ST.zip
53_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
53_Zawiadomienie o Odwołaniu_ALSTOM.pdf Odwołanie do Prezesa KIO
53_Zawiadomienie o Odwołaniu_STADLER.pdf Odwołanie do Prezesa KIO
53_Zawiadomienie o Odwołaniu_NEWAG.pdf Odwołanie do Prezesa KIO
Pismo nr 1.pdf Pismo nr 1
Pismo nr 2.pdf Pismo nr 2
Pismo nr 2 ST z zał. t.j. 17-07-2017.zip Pismo nr 2 - Specyfikacja Techniczna z załącznikami t.j. 17-07-2017 r.
Pismo nr 2_SIWZ tj. z dnia 17.07.2017.pdf Pismo nr 2 - SIWZ t.j. 17-07-2017 r.
Pismo nr 2_załączniki do SIWZ_tj. z dnia 17.07.1017.pdf Pismo nr 2 - załączniki do SIWZ t.j. 17-07-2017 r.
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia_17.07.2017r.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17-07-2017 r.
2017 S 137-281768.pdf
EH.25.00053_Pismo nr 3 z załącznikami.zip Pismo nr 3
53_Pismo nr 4.pdf Pismo nr 4
53_Pismo nr 5.pdf Pismo nr 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia 08.08.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po publikacji.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po publikacji 10.08.2017r.
Pismo nr 6 z załącznikami.zip Pismo nr 6 z dnia 11.08.2017
53_Pismo nr 6.pdf Pismo nr 6 czytelne
53_Pismo nr 7 z załącznikami.zip Pismo nr 7 z załącznikami 22.08.2017
Pismo nr 8_czytelne.pdf Pismo nr 8-czytelne
Pismo nr 8_pdf.pdf Pismo nr 8 z dnia 01.09.2017r.
53_Pismo nr 9.pdf Pismo nr 9 z dnia 13.09.2017r
Pismo nr 9_wersja czytelna.pdf Pismo nr 9 - czytelne
53_Pismo nr 10.pdf Pismo nr 10 - ZMIANA TERMINU
Pismo nr 10_SIWZ i załączniki do SIWZ t.j. 13.09.2017r.pdf Pismo nr 10 - SIWZ i załączniki t.j. 13-09-2017r
Pismo nr 10_Specyfikacja Techniczna_tj. z dnia 13.09.2017r.zip Pismo nr 10 - Specyfikacja Techniczna i załączniki t.j. 13-09-2017r
53_Pismo nr 10_czytelne.pdf Pismo nr 10 - czytelne
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia_13.09.2017r.pdf ZMIANA TERMINU - Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 13-09-2017r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po publikacji z dnia 15-09-2017.pdf Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia po publikacji
Sprosotowanie do Pisma nr 10.pdf Sprostowanie do Pisma nr 10
53_Pismo nr 3_ wersja czytelna.pdf Pismo nr 3 wersja czytelna
53_Pismo nr 11.pdf Pismo nr 11 z dnia 28.09.2017
53_Oferta_zał 2_do SIWZ.doc druk Oferta tj. z dnia 13.09.2017
53_Osw_GIOS_baterie_zał 6_do SIWZ_.doc druk 53_Osw_GIOS_baterie_zał 6_do SIWZ_tj. z dnia 13.09.2017
53_Osw_GIOS_sprzęt_zał 5_do SIWZ.doc druk 53_Osw_GIOS_sprzęt_zał 5_do SIWZ tj. z dnia 13.09.2017
53_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf 23.10.2017r Informacja z otwarcia ofert
53_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty.pdf zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy ogłoszeń