Informacje związane z postępowaniem


Załączniki
  Nazwa Opis
SP_181_ogloszenie_TED.pdf Ogłoszenie o zamówieniu
SP_181_SIWZ.pdf SIWZ
SP_181_zal_2_Form_cenowy.doc SIWZ_zal_2 (edycja)
SP_181_zal_3_jednostkowe_na_stacjach.xls SIWZ_zal_3 (edycja)
SP_181_zal_5_Wykaz_sprzetu.doc SIWZ_zal_5 (edycja)
SP_181_zal_7_wykaz_sr_chem.doc SIWZ_zal_7 (edycja)
SP_181_zal_12_wykaz_uslug.doc SIWZ_zal_12 (edycja)
SP_181_zal_15_podrecznik.pdf SIWZ_zal_15 (dot. aukcji)
SP_181_Info_wizja.pdf Informacja o zebraniu Wykonawców
SP_181_pismo_2_ZMIANA.pdf Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - modyfikacja zakresu zamówienia
SP_181_zal_2_Form_cenowy_ZMIANA.doc Załącznik nr 2 ZMIANA
SP_181_zal_3_jednostkowe_na_stacjach_ZMIANA.xls Załącznik nr 3 ZMIANA
SP_182_zal_4_Spec_tech_Technologia_ZMIANA.pdf Załącznik nr 4 (technologia) ZMIANA
SP_182_zal_4_Spec_tech_Harmon_ZMIANA.pdf Załącznik nr 4 (harmonogram) ZMIANA
SP_181_zal_14_UMOWA_ZMIANA.pdf Załącznik nr 14 ZMIANA
notice_termin.pdf
SP_181_PISMO_3.pdf Wyjaśnienie treści siwz
SP_181_PISMO_4.pdf Wyjaśnienie treści SIWZ
SP_181_Pismo nr 5.pdf
SP_181_wybor_sprzatanie.pdf Informacja o wyborze oferty